Wspa­nia­ła przy­go­da zają­ca Teo­fi­la

Wspa­nia­ła przy­go­da zają­ca Teo­fi­la

Wspa­nia­ła przy­go­da zają­ca Teo­fi­la Opis Wiek: 3–9 lat Czas trwa­nia: ok. 45 minut Miej­sce: sce­na, I pię­tro­Ach! Teatr Wro­cław Data Pre­mie­ry: 27 kwiet­nia 2013 „Wspa­nia­ła przy­go­da zają­ca Teo­fi­la” jest barw­ną lal­ko­wą opo­wie­ścią...