Bal u Kró­la Lula

Bal u Kró­la Lula

Bal u Kró­la Lula Opis Wiek: 5–9 lat Czas trwa­nia: 50 minut Miej­sce: duża sce­na, I pię­tro­Ach! Teatr Wro­cław Data Pre­mie­ry: 15 stycz­nia 2017 Zwia­stun Wyobraź sobie kra­inę peł­ną szczę­ścia, spo­ko­ju i rado­ści. Kra­inę, w któ­rej...