Nie­złe kwiat­ki, czy­li Nowy w rodzi­nie

Nie­złe kwiat­ki, czy­li Nowy w rodzi­nie

Nie­złe kwiat­ki, czy­li Nowy w rodzi­nie Opis Wiek: 4–10 lat Czas trwa­nia: ok. 45 minut Miej­sce: duża sce­na, I pię­tro­Ach! Teatr we Wro­cła­wiu Data Pre­mie­ry: 23 wrze­śnia 2018 Zwia­stun „Nie­złe kwiat­ki, czy­li Nowy w rodzi­nie” opo­wia­da...