Wio­sna, lato, jesień, zima

Wio­sna, lato, jesień, zima

Wio­sna, lato, jesień, zima Opis Wiek: 1,5–4 lat Czas trwa­nia: 30 minut spek­ta­klu i ok. 15 minut zaba­wy z aktor­ka­mi Miej­sce: mała sce­na, II pię­tro­Ach! Teatr we Wro­cła­wiu Data Pre­mie­ry: 26 stycz­nia 2020 Zwia­stun “Wio­sna, lato, jesień, zima”...
Roz­ba­wial­ska i przy­ja­cie­le

Roz­ba­wial­ska i przy­ja­cie­le

Roz­ba­wial­ska i przy­ja­cie­le Opis Wiek: 3–7 lat Czas trwa­nia: ok. 45 minut Miej­sce: duża sce­na, I pię­tro­Ach! Teatr Wro­cław Data Pre­mie­ry: 16 lute­go 2020 Zwia­stun Poznaj­cie histo­rię kogoś, kto nie chciał mieć przy­ja­ciół, był bar­dzo...