Sny

Sny

Sny Opis Wiek: 5–8 lat Czas trwa­nia: ok. 60 minut Miej­sce: duża sce­na, I pię­tro Ach! Teatr Wro­cław Data Pre­mie­ry: 21 lute­go 2016 Data Pre­mie­ry onli­ne: 24 maja nie­dzie­la godz. 17:00 2020 Zwia­stun Jest to opo­wieść, któ­rej akcja roz­gry­wa się...
Nie ma się cze­go bać

Nie ma się cze­go bać

Nie ma się cze­go bać Opis Wiek: 5–10 lat Czas trwa­nia: ok. 45 minut Miej­sce: duża sce­na, I pię­tro­Ach! Teatr we Wro­cła­wiu Data Pre­mie­ry: 2 paź­dzier­ni­ka 2016 Zwia­stun Spek­takl opo­wia­da o małej dziew­czyn­ce Micha­si i miesz­ka­ją­cym...
Pino­kio

Pino­kio

Pino­kio Opis wiek: od 4 lat Czas trwa­nia: ok. 45 minut Miej­sce: duża sce­na, I pię­tro Ach! Teatr Wro­cław Data Pre­mie­ry: 28 paź­dzier­ni­ka 2018Data Pre­mie­ry onli­ne: 10 maja nie­dzie­la godz. 17.00 2020 Zwia­stun To opo­wieść...